Ana sayfa Güncel Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Tebliğinde değişiklik

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünleri Tebliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının veya 30 Mayıs 2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında arama veya işletme ruhsatı verilen şirketlerin kendi tesislerinde veya faaliyet alanlarında kullanmak üzere kendileri veya yetki verdikleri şirketler aracılığı ile bu Tebliğ kapsamındaki ürünler için yapacakları temin başvurularında; ürünlerin adının, gümrük tarife istatistik pozisyonu bilgilerinin, miktarlarının, kullanılacakları tesislerin açıkça belirtildiği ilgili kuruma ait resmi yazının Kuruma ibraz edilmesi ve 6’ncı maddeye uygun başvuru yapılması halinde, birinci fıkrada sayılan belgelerden sunulamayacak olanlar ibraz edilmeden uygunluk yazısı verilebilecek.

Uygunluk yazılarında asgari olarak; temini yapacak kişinin unvanı, vergi numarası, adresi, temin edilecek ürünün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı, izin verilen miktar, teminin yapılacağı yurt içi üretici ya da gümrük bilgisi, uygunluk yazısının geçerlilik süresi yer alacak.

BİR CEVAP BIRAK